DEN HAAG - De oppositie in de Tweede Kamer noemt de kabinetsplannen om een tegenprestatie te vragen van mensen in de bijstand symboolpolitiek.

PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie wezen er woensdag tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken op, dat gemeenten al werken aan sociale activering en dat mensen al met behoud van hun uitkering aan het werk kunnen worden gezet.

VVD-Kamerlid Malik Azmani wil juist dat het kabinet zo snel mogelijk het regeerakkoord uitvoert en wettelijk regelt dat aan mensen die bijstand ontvangen, kan worden gevraagd koffie en thee te schenken in een bejaardentehuis.

Azmani stelde dat gemeenten dat inderdaad al doen, maar door een wettelijke regeling worden ze volgens hem gestimuleerd meer te doen.

Normale baan

Sociale activering wordt volgens de VVD'er nu vooral gedaan in het kader van een re-integratietraject om iemand in de bijstand aan een 'normale' baan te helpen en hem alvast werkritme en ervaring te laten opdoen. Azmani vindt dat bijstandsgerechtigden ook gebeld kunnen worden om sneeuw te ruimen voor de deur van een bejaardentehuis.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer vroeg zich af hoe de VVD dat wil regelen. ''Wordt straks de bijstandsmoeder 's avonds gebeld om de volgende morgen sneeuw te ruimen?'', vroeg zij.

Maatwerk

Azmani stelde dat gemeenten de regeling zelf kunnen invullen en maatwerk kunnen toepassen. ''Mensen kan een tegenprestatie naar hun vermogen worden gevraagd. In het geval van een bijstandsmoeder moet wel worden gekeken of er kinderopvang is'', stelde hij.

Het VVD-Kamerlid vraagt het kabinet binnen drie maanden met een wetsvoorstel te komen dat de Kamer nog voor de zomer kan behandelen. Dan zou de wet per 2012 kunnen ingaan.

Oppositie

Ook de hardere aanpak van bijstandsfraude die PVV-Kamerlid Léon de Jong als een belangrijk nieuw punt van het kabinet aanhaalde, werd door de oppositie met hoon ontvangen.

''Dit is stoere taal voor de bühne en voegt verder niks toe'', aldus D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya. ''Wat is nieuw?'', vroeg ook haar PvdA-collega Hamer over de aanpak van uitkeringsfraude door het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.