DEN HAAG - Om ervoor te zorgen dat rekeningen van de overheid binnen dertig dagen worden betaald, krijgen ondernemers een schadeloosstelling als de nota later wordt voldaan.

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) schrijft de Tweede Kamer woensdag dat er per te laat betaalde rekening een boete van 40 euro volgt en dat ook de zogenaamde vertragingsrente wordt verhoogd van 7 naar 8 procent.

Hij verwacht dat hierdoor in elk geval de lage rekeningen niet nodeloos meer blijven liggen, antwoordt hij op vragen van Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie).

Verhagen wil het midden- en kleinbedrijf liefst zo snel mogelijk tegemoet komen, hoewel deze Europese afspraken pas over twee jaar ingaan. Volgens onderzoek wordt nu 81 procent van de overheidsrekeningen tijdig betaald, Verhagen legt de lat hoger en streeft naar 90 procent.