DEN HAAG - Minderjarigen die in ons land geworteld zijn geraakt, hoeven niet te rekenen op een uitzonderingspositie bij het afwijzen van een asielverzoek.

Dat is ook het geval, als ze hier al langer dan acht jaar zijn. Dat zou leiden tot het rekken van illegaal verblijf en het stapelen van procedures om de acht jaar vol te maken.

Het kabinet houdt eraan vast dat wie geen recht op asiel als vluchteling heeft, Nederland weer moet verlaten, ook een kind dat hier thuis is geraakt.

Dat schrijft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) aan de Kamer. De (oude) Kamer had gevraagd afgewezen minderjarige 'gewortelde' asielzoekers na acht jaar toch een verblijfsvergunning te geven.

Pardon

Leers vindt dat om allerlei redenen ondoenlijk. ''Aangezien ook alle illegalen onder de achttien recht hebben op onderwijs, is eigenlijk elk kind dat acht jaar in Nederland naar school is gegaan, hier geworteld. Een uitzonderingsregel zou daardoor neerkomen op een nieuw pardon'', aldus een woordvoerder van de bewindsman.

De motie voor de uitzonderingsregel werd destijds ingediend door Hans Spekman van de PvdA en Ed Anker van de ChristenUnie en haalde nipt een meerderheid. Het ging volgens Spekman om asielverzoeken die door toedoen van de overheid zelf zo lang hebben geduurd.

Woest

Spekman is woest over de brief van Leers. ''Schandalig. We hebben verdragen over kinderrechten getekend! Leers laat zijn ware gezicht zien, hij zit op de schoot van Geert. Het is ook gemakzuchtig'', zegt hij.

De PvdA'er wijst erop dat de overheid zelf vaak lang over procedures doet en dat mensen die in beroep gaan tegen een afwijzing, in 30 procent van de gevallen alsnog in het gelijk worden gesteld.

Spekman gaat een debat over de kwestie aanvragen. Anker is uit de Kamer vertrokken.

.