DEN HAAG - De PvdA dreigt tegen de begroting van Defensie voor 2011 te stemmen, als minister Hans Hillen (Defensie) niet genoeg beweegt in de richting van de wensen van de oppositiepartij.

Zo moet er geld op tafel komen voor een oude groep veteranen en eerst meer duidelijkheid zijn over de manier waarop Hillen de bezuinigingen van 1 miljard euro gaat invullen.

Dat heeft PvdA-Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak dinsdag gezegd tijdens het begrotingsdebat. Het dreigement leidde tot diepe verontwaardiging bij de twee coalitiepartijen VVD en CDA.

Ook de ChristenUnie was verbaasd, omdat dit toch de bezuiniging bij Defensie is waar ''links Nederland zijn vingers bij aflikt'', aldus Joël Voordewind van de ChristenUnie.

VVD'er Han ten Broeke beschuldigde de PvdA ervan zowat de hele krijgsmacht zelf te willen uitkleden met besparingen tot 1,5 miljard euro. Albayrak zei dat de PvdA andere keuzes zou maken en daarin de militair centraal zou stellen.

Hillen wil pas in het voorjaar uitsluitsel geven over de besparingen, maar heeft al gezegd dat er 10.000 banen bij Defensie moeten verdwijnen.

Ziek

Het ergert de Tweede Kamer dat de overheid niet met geld voor een schadeloosstelling over de brug komt voor militairen die ziek zijn geworden na een missie. Daarvoor is een speciale regeling bedacht, maar er is geen geld voor.

De PvdA wil dat niet uit het defensiebudget halen, maar uit de algemene middelen, omdat het om ''een ereschuld'' gaat. In een gesprek met minister Jan Kees de Jager van Financiën kreeg de PvdA echter te horen dat Hillen ''maar een tank minder moet kopen'', aldus Albayrak.

Verder wil de PvdA dat het kabinet geen testtoestellen van de Joint Strike Fighter (JSF) koopt. Onlangs werd bekend dat de geraamde aanschafprijs al met 1,4 miljard is verhoogd tot 7,6 miljard.

De PvdA vreest dat de onderhouds- en gebruikskosten ook nog stevig zullen stijgen. Het kabinet zal een definitief besluit overigens overlaten aan een volgend kabinet.

Militaire oefeningen

Het CDA vindt dat Defensie meer geld moet uittrekken om militairen te laten oefenen. De regeringspartij wil daarom 5 miljoen euro van het budget om nieuwe mensen te werven, overhevelen naar het oefenbudget.

CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot kondigde dat dinsdag aan tijdens het debat over de begroting van Defensie voor 2011.

Fors bezuinigingen

Defensie moet fors bezuinigen en snijdt daarom ook flink in het budget voor oefeningen. Maar de getraindheid van militairen is belangrijk voor hun inzetbaarheid, aldus Bruins Slot. Ook onder meer GroenLinks vindt dat militairen goed getraind op missie moeten. De partij wijst bezuinigingen op training en opleiding daarom af.

Het CDA riep Defensie, waar 10.000 banen moeten verdwijnen, op er alles aan te doen om mensen van werk naar werk te helpen.

Bruins Slot wil van minister Hans Hillen (Defensie) weten welke mogelijkheden er zijn om militairen aan een baan bij de politie te helpen.

Ook oppositiepartij SP pleit daarvoor, omdat er bij de politie tekorten zijn. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil dat het kabinet onderzoekt hoe militairen daartoe kunnen worden omgeschoold.

PVV

De PVV wil dat Hillen ingrijpt in het civiele wagenpark van zijn departement.

Defensie heeft bijna zesduizend dienstauto's en die zorgden in 2009 voor ruim een half miljoen euro aan bekeuringen en ruim 1,7 miljoen euro schade.

PVV-Tweede Kamerlid Marcial Hernandez wees daar dinsdag op tijdens het begrotingsdebat over Defensie. Hij heeft berekend dat het wagenpark Defensie elk jaar 20 miljoen euro kost.

Hij vindt het ''van een zottigheid'' dat Defensie de wagens bezit, maar het beheer ervan uitbesteedt aan een leasebedrijf.

Een eerdere opmerking van Hillen dat hij naar de kostenpost gaat kijken, vond Hernandez niet voldoende. Hij wil toezeggingen op dit vlak maar zei niet wat hij precies wil.