DEN HAAG - Regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV kijken reikhalzend uit naar maatregelen van het kabinet voor strengere eisen aan het ontvangen van bijstand.

Zo wil Tweede Kamerlid Malik Azmani van de VVD zo snel mogelijk wettelijk regelen dat bij het ontvangen van een bijstandsuitkering een tegenprestatie kan worden geëist van mensen; bijvoorbeeld koffie schenken in een bejaardentehuis of het plantsoen schoffelen.

Azmani kondigde dinsdag aan daartoe aan te dringen bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken deze week.

PVV-Kamerlid Léon de Jong wees erop dat in het regeer- en gedoogakkoord ook is afgesproken misbruik van uitkeringen hard aan te pakken.


Prioriteit

De Jong wil graag weten hoeveel prioriteit staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) aan de strengere bijstand geeft.

Maar de PVV'er benadrukte wel dat hij De Krom de ruimte wil geven om eerst zelf ''handen en voeten te geven'' aan de plannen, voordat hij er tijdsdruk opzet.

Arbeidsmarkt

Volgens De Jong is het voor zijn partij belangrijk dat mensen in de bijstand beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. ''Als iemand door zijn gedrag of kleding het solliciteren hindert, moet er gekort worden op de uitkering'', aldus de PVV'er.

Verder stelt hij dat nu 44 procent van de bijstandsgelden naar niet-westerse allochtonen gaat. Hij wil van de staatssecretaris weten wat hij daarvan vindt en hoe Nederland met Marokko en Turkije samenwerkt in de controle op uitkeringsfraude.

Re-integratiemiddelen

Het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV wil ook bezuinigen op de re-integratiemiddelen.

VVD, PVV en D66 zullen bij de begrotingsbehandeling aandringen op nader onderzoek naar de effectiviteit van de hulp aan werklozen om een baan te vinden, omdat hieraan al jaren wordt getwijfeld.

Het plan is om selectiever te zijn met het bieden van begeleiding en scholing aan mensen in de bijstand en WW.

Motie

Azmani overweegt met D66-collega Fatma Koser Kaya een motie in te dienen over het doen van effectiviteitsonderzoek onder een groep uitkeringsgerechtigden, waarvan het ene deel wel hulp krijgt bij het vinden van een baan en het ander deel niet.