DEN HAAG - Premier Mark Rutte beseft dat hij en zijn kabinet zullen moeten knokken voor steun in de Eerste Kamer. Rutte zei dat dinsdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer.

Rutte erkende dat niemand in de Eerste Kamer, ook de regeringspartijen niet, zich verbonden heeft aan het regeerakkoord, dat een afspraak is tussen de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA.

Steun in de senaat is ''geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet bij CDA en VVD'', stelde Rutte.

Tegelijk bedankte hij de Eerste Kamer voor de ''constructieve basishouding'' die er volgens hem bij alle fracties is.

''Dat dwingt ons om rekening te houden met de gevoelens en gedachten in de Eerste Kamer. Dat werkt normerend en verplichtend.''