DEN HAAG - Rwanda krijgt definitief geen geld uit Nederland om de eigen staatskas op orde te brengen. Het kabinet heeft dat besloten, omdat de vrijheid van meningsuiting en de ''politieke ruimte'' in het Centraal-Afrikaanse land daarvoor nog onvoldoende zijn gewaarborgd.

Dat hebben minister Uri Rosenthal en staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer geschreven.

Nederland had Rwanda in 2008 algemene begrotingssteun toegezegd. In dat jaar en 2009 had ons land daarvoor in totaal 7 miljoen euro in petto, maar dat bedrag is nooit overgemaakt.

Bert Koenders

Toenmalig minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) schortte de budgetsteun op nadat Rwanda in een rapport van de Verenigde Naties was aangewezen als mogelijke onruststoker in het conflict in Oost-Congo. Nederland financiert met ontwikkelingsgeld nog wel projecten in de onderwijs- en justitiesector. Maar de toekomst van die ontwikkelingsrelatie wordt momenteel tegen het licht gehouden.