AMSTERDAM - De Raad voor Cultuur maakt zich grote zorgen over de talrijke maatregelen waarin de bezuinigingen worden doorgezet in de cultuurbegroting en het tempo waarin dat gebeurt.

De raad heeft dinsdag een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD).

De raad vreest dat de cultuursector de komende jaren ernstige nadelige gevolgen ondervindt van Zijlstra's beleid en waarschuwt voor 'onherstelbare schade'.

De raad doelt op de verhoging van de btw van zes naar negentien procent en de forse korting op het Muziekcentrum van de Omroep en de aangekondigde bezuinigingen van 200 miljoen euro.

De raad vraagt zich af of de doelen van de staatssecretaris wel gerealiseerd kunnen worden met deze bezuinigingen.

Basisinfrastructuur

Komend voorjaar brengt de Raad voor Cultuur advies uit over de nieuwe subsidieperiode, waarin een mogelijke nieuwe 'basisinfrastructuur' wordt geschetst en in beeld wordt gebracht waar de bezuinigingsgrenzen liggen. Voor dit advies stelt de raad een commissie in waarin ook externe deskundigen zitten.

Overigens hebben coalitiepartijen VVD en CDA dinsdag tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer zoals verwacht vraagtekens gezet bij de verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten.

Volgens VVD-fractievoorzitter Fred de Graaf valt dit niet te rijmen met het kabinetsbeleid om kunstenaars minder afhankelijk te maken van de subsidiepot. Hij riep het kabinet op om maatregelen te nemen om 'lege zalen' en een 'chagrijnige samenleving' te voorkomen.

Andere maatregelen

De Graaf denkt daarbij niet meteen aan het terugdraaien van de verhoging, maar aan andere fiscale maatregelen, zodat de belasting op arbeid omlaag kan.

CDA-fractievoorzitter Jos Werner hekelde de 'denigrerende woordkeus' waarmee de regering spreekt over bezuinigingen op kunst en cultuur. Dat getuigt van 'weinig respect voor de grote betekenis van kunst voor onze beschaving', stelde de senator. Hij vroeg zich verder af waarom juist het btw-tarief voor de podiumkunsten omhoog moet.