DEN HAAG - Het CDA wil dat telecombedrijven klanten met schulden blijven melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Anders moeten de bedrijven daartoe verplicht worden, net zoals al het geval is met banken en andere financieringsinstellingen, om te voorkomen dat wanbetalers nieuwe schulden maken.

Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van de regeringspartij zei dinsdag dit te zullen voorstellen bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken deze week.

Kleine schuld

Eerder dit jaar kondigde de telecombranche aan gsm-klanten met een betalingsachterstand vanaf volgend jaar niet meer bij het BKR te registeren, omdat mensen door een relatief kleine telefoonschuld jaren later nog problemen krijgen bij het afsluiten van een lening of hypotheek voor een huis.

Sterk heeft begrip voor de kritiek van de telefoonbranche. Maar daar moet volgens haar wel een oplossing voor te vinden zijn.

Zo zou misschien beter geregeld moeten worden dat inmiddels afgeloste schulden binnen een aantal jaar geschrapt worden bij BKR. ''Een student moet niet zijn leven lang achtervolgd worden met een relatief kleine schuld'', stelde zij.

Verplicht leveren

Het CDA-Kamerlid gaat staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vragen in gesprek te gaan met de telecombranche. Als de sector niet meewerkt, moet het verplicht leveren van gegevens van wanbetalers volgens haar wettelijk worden geregeld. ''Want uit onderzoek blijkt dat jongeren met een telefoonschuld twaalf keer meer risico lopen op meer financiële problemen'', aldus Sterk.

Bijvangst

Woordvoerder Joost Galema van telecombedrijf Vodafone, een van de bedrijven die onlangs aankondigden de registratie van telecomschulden bij BKR te willen stoppen, plaatst kanttekeningen bij die conclusie.

Volgens hem blijkt uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het BKR zelf, dat iets meer dan een kwart van de jongeren met een telecomschuld binnen anderhalf jaar ook andere betalinsgachterstanden oploopt. "Maar dat betekent dus dat bijna driekwart geen problemen krijgt. De bijvangst van de registratie is dus heel groot."

Minimumbedrag

Ook de hoogte van de schuld speelt volgens Galema een grote rol bij het ontstaan van andere schulden. Mensen met kleine telecomschulden lopen in het algemeen minder risico om verder in de financiële problemen te raken. "Daarom zijn wij voorstander van een minimumbedrag voor registratie bij BKR", aldus Galema.