DEN HAAG - Ministers spreken elkaar tegen over de inzet van het leger voor politietaken. Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind.

Hij vraagt daar deze week tijdens de behandeling van de Defensiebegroting duidelijkheid over aan minister Hillen.

"Onlangs zei Hillen dat de leger-inzet een overbodige passage in het regeerakkoord was, zijn collega Opstelten van Veiligheid en Justitie zei later precies het tegenovergestelde", aldus Voordewind.

In het regeerakkoord hebben VVD en CDA opgenomen dat het leger meer ingezet kan gaan worden voor politietaken, omdat de druk op de politie te groot dreigt te worden.

Spagaat

Hillen wordt echter op zijn ministerie geconfronteerd met een bezuinigingsoperatie van honderden miljoenen euro's en bovendien komt er mogelijk een nieuwe Afghanistanmissie en valt de JSF duurder uit.

"Hillen zit in een spagaat", stelt Voordewind. "Hij moet bezuinigen, maar moet ook vasthouden aan het ambitieniveau van een veelzijdige krijgsmacht."

Uitzonderlijke gevallen

In november liet de minister weten dat de inzet voor politietaken zich zou beperken tot uitzonderlijke gevallen, zoals het dreigende doorbreken van dijken. Dit zou in het huidige beleid ook al kunnen.

In een interview met de Volkskrant zei Hillen: "Het kan niet zo zijn, zeg ik op voorhand en ter waarschuwing, dat militairen worden ingezet om de verlofdagen van de politie op te vangen."

Herijken

Opstelten liet later echter weten met Hillen de binnenlandse taak van Defensie te willen 'herijken'. Hierbij past volgens Opstelten onder andere de inzet van het leger bij grootschalige evenementen, ondersteuning bij ME-optreden en bewaking van onder andere ambassades.

Het gaat hierbij niet om kerntaken van de politie, maar om acties waarbij gecombineerde teams van politie en andere diensten, waaronder het leger, samenwerken. In een debat hierover eind november liet Opstelten weten dat Hillen zich geheel in deze plannen kon vinden.

Dinsdagmiddag start de behandeling van de Defensiebegroting in de Tweede Kamer, waar Voordewind duidelijkheid zal vragen aan de Defensieminister.

De ChristenUnie heeft een motie ingediend die vraagt de inzet van het leger te beperken.

Defensiepersoneel voorrang

De SP stelt voor om overtollig defensiepersoneel met voorrang werk te bieden in de publieke sector, zoals bij de politie. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: "Hillen gaat 1 miljard bezuinigen en 10.000 man ontslaan. Het is belangrijk dat deze mensen goed terechtkomen en niet bij het grofvuil worden gezet."

"Er is een groot tekort aan politiemensen, daarom zou het goed zijn om met behulp van omscholing defensiepersoneel hiervoor te interesseren."

Verlichting

Han ten Broeke van de VVD laat desgevraagd weten: “Het regeerakkoord is helder, daar gaan we Hillen aan houden. Civiele inzet van de krijgsmacht kan ook juist een verlichting voor de Defensie-begroting betekenen omdat bijvoorbeeld de marechaussee veel goedkoper en soms zelfs effectiever opereert."

"Dat levert dus middelen en mankracht op. Bijvoorbeeld ME-inzet door marechaussee, maar wij zullen zelf aandringen op inzet op het gebied van vreemdelingentoezicht en mobiele grensteams of bij de bewaking zeehavens."