DEN HAAG - De Eerste Kamerfractie van het CDA acht zich niet gebonden aan het regeerakkoord dat de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA hebben gesloten. Fractievoorzitter Jos Werner van het CDA zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer.

Volgens Werner sluiten Tweede Kamerfracties een akkoord, ligt het politieke primaat in de Tweede Kamer en legt een nieuw kabinet de regeringsverklaring ook daar af.

"Het gevolg daarvan is dat wij ons niet gebonden achten aan het regeerakkoord en wij zullen er bij deze algemene politieke beschouwingen ook geen finaal oordeel over uitspreken."

Maandag bleek uit een enquête van Nieuwsuur dat zeker vijf CDA-senatoren zich in de praktijk wel degelijk gebonden voelen aan het regeerakkoord, ook al zijn ze dat formeel niet.

Populisme

Tijdens de algemene politieke beschouwingen bleek dat de CDA-senatoren kritiek hebben op het regeerakkoord.

Werner klaagde over "de soms al te simplistische en populistische formulering van beleid in het regeerakkoord". Verder sprak hij van de "respectloze wijze" waarop het kabinet voorstelde om het aantal volksvertegenwoordigers te halveren.

Ook ergerde hij zich aan de "wel erg denigrerende woordkeuze waarmee bezuinigd wordt op kunst en cultuur. Dit getuigt van weinig respect voor de grote betekenis van de kunst voor onze beschaving."

PvdA

De senatoren van oppositiepartij PvdA staan eveneens bijzonder kritisch tegenover het nieuwe kabinet van VVD en CDA. Vooral de keuze om de samenwerking afhankelijk te maken van de gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders, is de PvdA-senatoren een graat in de keel.

Volgens voorzitter Han Noten van de senaatsfractie van de PvdA is premier Mark Rutte er verantwoordelijk voor dat dit "historisch rechtse kabinet" er is gekomen.

"En daarmee is hij er ook verantwoordelijk voor dat dit kabinet enkel en alleen kan bestaan bij de gratie van de steun van een beweging die zijn reden van bestaan vindt in polarisatie, uitsluiting en het zaaien van verdeeldheid", zei hij dinsdag in de Eerste Kamer.

Polarisatie

Noten stelde dat Rutte op die manier niet de 'premier van alle Nederlanders' wil zijn, zoals hij wil. Volgens Noten is Nederland de afgelopen dertig jaar geregeerd door kabinetten die de politieke middenweg zochten, met een breed draagvlak. Het kabinet Rutte-Verhagen zoekt volgens hem juist polarisatie en retoriek.

Noten constateerde dat het minderheidskabinet in de Senaat niet de steun van een meerderheid heeft. Het kabinet mag hopen, maar kan niet rekenen op steun van oppositiefracties. "Als het ons inhoudelijk niet aanstaat, dan zullen we tegen stemmen, los van de politieke consequenties die dat vervolgens heeft."