AMSTERDAM - Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten meer les krijgen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het aantal profielen waaruit zij in de bovenbouw kunnen kiezen, moet omlaag.

Dat staat in het Actieplan Beter Presteren dat minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) dinsdag presenteert.

Om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen, moet het onderwijs volgens Van Bijsterveldt terug naar de kern.

Nederland wil tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën behoren. Gemeten naar de schoolprestaties van middelbare scholieren staat ons land evenwel rond de tiende plaats, zo blijkt uit een rapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag publiceert.

Terrein

Uit de jaarlijkse PISA-cijfers, waarbij de prestaties van scholieren op het gebied van taal en exacte vakken internationaal worden vergeleken, blijkt dat Nederland terrein verliest ten opzichte van bijvoorbeeld Zwitserland, Canada en Japan.

Op taalgebied komen Nederlandse scholieren wereldwijd op de tiende plaats, bij wiskunde en wetenschappelijke vakken zijn zij afgezakt naar de elfde stek. Dat baart Van Bijsterveldt zorgen.

Concurrentiekracht

''Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top vijf van de wereld afgeraakt'', aldus de bewindsvrouw. ''Meer focus in ons onderwijs is essentieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken.''

Uit het PISA-onderzoek blijkt verder dat juist de zwakkere leerlingen en de middenmoot in Nederland beter scoren dan in andere landen, terwijl de uitblinkers het relatief minder goed doen.

Van Bijsterveldt wil daarom extra aandacht geven aan maatregelen om de leerprestaties van excellente leerlingen te verbeteren.

PvdA en CDA

PvdA en CDA zijn te spreken over de plannen van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om kernvakken als Nederlands, Engels en wiskunde weer meer centraal te stellen in het voortgezet onderwijs.

CDA-Kamerlid Jack Biskop vindt dat met meer inzet op taal en rekenen ''een stap vooruit gemaakt wordt." Zijn PvdA-collega Metin Çelik spreekt van heel goede ideeën. ''Ik denk dat de minister juiste punten raakt."

Vraagtekens over profielen

Wel plaatst Çelik vraagtekens bij het voornemen van de minister om het aantal profielen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te beperken tot twee. Dat zou te weinig kunnen zijn. Ook vindt hij dat Van Bijsterveldt nog wat meer kan laten horen over verbetering van doorstroming tussen verschillende schooltypen, zoals vmbo, mbo en hbo.

SP-Kamerlid Manja Smits vindt dat Van Bijsterveldt het allerbelangrijkste vergeet: de leraren. "De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraren, maar daar zegt ze niks over. Een kwart van de leraren staat niet met het juiste diploma voor de klas. Als je dat niet aanpakt, gaat de kwaliteit niet omhoog.''