DEN HAAG - Directeuren van ontwikkelingsorganisaties die zichzelf excessief belonen zullen worden gestraft en gekort.

Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie van VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff kan rekenen op de steun van CDA, SP en PVV.

De directeuren mogen nu al niet meer verdienen dan de hoogste ambtenaar die zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken bezighoudt met internationale samenwerking, de zogeheten DG-norm. Deze ligt op 124.000 euro.

Vanwege de overheidssubsidie die de organisaties ontvangen en het doel dat deze organisaties nastreven, vinden Kamer en Kabinet het rechtvaardig deze DG-norm te eisen.

Koppige ezels

Er zijn echter nog altijd directeuren die weigeren zich neer te leggen bij de DG-norm. Dijkhof: "Die paar koppige ezels die het voor de rest verpesten en het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking verder ondergraven, moeten nu ook door de bocht. Het is buigen of barsten voor hen."

Daarom stelt de VVD'er voor dat directeuren die nu nog boven de DG-norm verdienen, per direct salaris moeten inleveren, of anders geen nieuwe subsidie meer zullen krijgen.

"De Kamer accepteert niet langer dat met gemeenschapsgeld bestemd voor ontwikkelingssamenwerking, de kas van de directeur van een ontwikkelingsorganisaties wordt gespekt", aldus Dijkhoff.

Uit onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken bleek dat van de hulporganisaties die in 2009 meer dan een half miljoen euro subsidie ontvingen zeven directeuren meer dan de DG-norm verdienden.