DEN HAAG - De kans dat in de toekomst een kerncentrale de productie tijdelijk vermindert, omdat er op dat moment veel aanbod is van windenergie, is niet groot, maar het is ook niet uitgesloten.

Dat heeft minister Maxime Verhagen (EL&I) maandag geschreven aan de Tweede Kamer.

Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat bepaalt dat groene stroom voorrang moet krijgen op gewone of grijze stroom als het elektriciteitsnet niet al het aanbod aankan.

Dat wordt in de wet geregeld door een systeem waarbij de brandstofkosten van de productie van stroom een rol spelen.

Die kosten zijn bij kerncentrales naar verhouding laag ten opzichte van andere vormen van productie, zoals kolen- of gascentrales.

Rem

Kamerleden vrezen dat een nieuwe kerncentrale in Borssele een rem zal zetten op de productie van groene stroom. Verhagen deelt die vrees niet. Ook bij een extra kerncentrale is volgens hem veel duurzame energie inpasbaar in de elektriciteitsvoorziening.