DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de voorgestelde extra bezuinigingen op hulporganisaties niet doorgaan of worden verminderd. In ieder geval CDA, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP lieten dat maandag weten tijdens een debat over het toekomstige ontwikkelingsbeleid.

Het gaat om een extra korting van 50 miljoen euro per jaar op de non-gouvernementele organisaties (ngo's). In de periode van 2011 tot 2015 komt dat uit op 250 miljoen euro. Deze besparing komt bovenop eerdere kortingen van het vorige kabinet.

De nieuwe besparing heeft te maken met de vermindering van het ontwikkelingsbudget van het huidige 0,8 naar 0,7 procent van het bruto nationaal product, waar het nieuwe kabinet op inzet.

'Onevenredig'

Kamerlid Kathleen Ferrier van regeringspartij CDA noemde de extra korting ''onevenredig'' en ''de bijl aan de wortel van deze organisaties''.

Het CDA is het wel eens met een modernisering van het beleid, maar wil van staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking weten of geld dat vrijkomt door het afbouwen van bilaterale relaties, naar de hulporganisaties kan om hun pijn te verzachten.

De PvdA wil dat de ngo's ontzien worden in de bezuinigingen en vindt dat zij moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die afspraken nakomt, aldus Kamerlid Sjoera Dikkers. D66 en GroenLinks willen dat helemaal niet wordt gekort op het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Internationale regels

Met 0,7 procent van het bnp voldoet Nederland nog wel aan de internationale regels, waar overigens maar weinig landen aan voldoen. Regeringspartij VVD is blij met de uitgangspunten van het beleid van Knapen, die zich meer dan voorheen toespitsen op het bedrijfsleven.

Volgens Kamerlid Klaas Dijkhoff staan nu ''de effecten centraal en niet de bedoelingen''.

'Ineffectief'

Volgens de PVV, die alleen voor noodhulp is, is alle ''gesubsidieerde ontwikkelingshulp'' juist ineffectief, aldus Kamerlid Johan Driessen van deze gedoogpartner van VVD en CDA. Hij wil in elk geval dat Nederland de hulprelatie afbreekt met alle islamitische landen zoals Jemen, Afghanistan, Pakistan en Sudan.

Ook wil hij dat er geen Nederlands ontwikkelingsgeld meer naar Indonesië en Suriname gaat.