DEN HAAG - Internationaal heerst grote bezorgdheid over de mogelijk forse bezuinigingen door Nederland op de steun aan onderwijs in ontwikkelinglanden.

Onderwijsbonden, ontwikkelingsorganisaties en meer dan 1600 individuele supporters van ''Onderwijs voor Iedereen'' uit Afrika en Azië vragen de Tweede Kamer zich te verzetten tegen de bezuinigingen.

De Global Campaign for Education (GCE), een wereldwijd netwerk van ontwikkelingsorganisaties, vakbonden en scholen, heeft ongeveer 1600 protestmails naar de Nederlandse regering gestuurd.

Steun

Een forse vermindering van de steun heeft ingrijpende gevolgen voor onderwijsprogramma's in een groot aantal landen. GCE-coalities uit ontwikkelingslanden dringen er bij de Nederlandse regering op aan de steun voort te zetten.

De Ghanese GCE-coalitie roemt de Nederlandse betrokkenheid bij het onderwijs in Ghana. Lof voor het Nederlandse onderwijsbeleid klinkt ook door in de brief van de Campaign for Popular Education (CAMPE) in Bangladesh, dat meer dan duizend onderwijsorganisaties en –bonden, onderzoekers en mensenrechtenactivisten vertegenwoordigt.

Ook Education International, dat 30 miljoen leerkrachten vertegenwoordigt, heeft een vlammend protest gestuurd naar het kabinet en de Kamer. De Global Call to Action Against Poverty sluit zich daarbij aan.