DEN HAAG – De Wet Werk en Bijstand (WWB) is een succes dankzij het budget voor participatie. De voorgestelde bezuinigingen op de participatiebudgetten brengen dat succes in gevaar waardoor meer mensen afhankelijk blijven van de bijstand.

Dat stelt de vereniging van directeuren van sociale diensten Divosa. Voorzitter Rene Paas waarschuwt tegenover NU.nl dat minder mensen aan het werk zullen gaan dan het kabinet hoopt.

Volgens Paas worden via de WWB elk jaar meer mensen aan het werk geholpen dan het Centraal Planbureau raamt.

“Dat is te danken aan het budget dat gemeenten krijgen om die mensen aan de slag te helpen. En juist daar wil het kabinet tweederde van het budget afhalen”, aldus Paas die in een brief naar de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn zorgen kenbaar heeft gemaakt.

Exorbitant

Hij noemt de korting van 1,2 miljard op het participatiebudget 'exorbitant'. Volgens hem neemt het kabinet hiermee een enorme gok.

“De korting dwingt gemeenten om alleen nog de meest kansrijken te helpen en maakt het onmogelijk te investeren in mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt”, vreest de Divosa-voorzitter.

Hij zegt voorstander te zijn van het kabinetsplan om te komen tot één regeling voor de mensen die moeite hebben om werk te vinden, maar deze staat of valt bij de middelen die beschikbaar zijn voor participatie.

“Bijna een miljoen Wajongers, bijstandsgerechtigden en mensen die werken via de sociale werkvoorziening dreigen hierdoor de aansluiting bij de arbeidsmarkt definitief te verliezen. Zij blijven hierdoor de rest van hun leven aangewezen op een uitkering.”

Volgens Paas dreigt het kabinet hiermee een miljardenprobleem door te schuiven naar volgende generaties.

Werkgevers

Voor veel bijstandgerechtigden geldt dat zij het wettelijk minimumloon voor een baas niet kunnen terugverdienen. Door het voor werkgevers mogelijk te maken om alleen te betalen voor hetgeen een werkzoekende daadwerkelijk bijdraagt, wil Divosa deze belemmering wegnemen. De gemeenten kunnen de uitkering dan gebruiken om het zelfverdiende loon aan te vullen.

Veel politieke partijen zien weinig in re-integratiebudgetten en willen er grotendeels vanaf. Komende week vergadert de Tweede Kamer over de begroting SZW.