DEN HAAG - Het CDA wil dat er een hoorzitting komt over de zogenoemde Green Deal, ofwel het duurzame energiebeleid van dit kabinet. Daarin zouden burgers, bedrijven en overheidsinstanties ideeën kunnen aandragen voor mogelijkheden rond groene stroom.

Dat zegt CDA-Kamerlid Gerda Verburg in de aanloop naar een Kamerdebat over energie, dat maandag plaatsvindt.

Dinsdag maakte minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) bekend welke groene initiatieven op subsidie kunnen rekenen. Daaruit bleek dat er geen geld meer is voor windmolens op zee en voor zonnepanelen.

Diederik Samsom van oppositiepartij PvdA spreekt van een beleid van ''totale stagnatie''. Daarom komt hij maandag met een reeks eigen voorstellen. Zo zouden bedrijven verplicht moeten worden een deel van hun energie duurzaam op te wekken.

Geen belasting

Ook wil Samsom regelen dat particulieren die zelf duurzame energie opwekken via wind of zon en die ook zelf gebruiken, daarover geen belasting hoeven te betalen.

Verburg vindt de voorstellen van Verhagen over het algemeen goed. Maar wat wind op zee betreft vindt ze dat de overheid ''de randvoorwaarden'' moet regelen.

''Zoals vergunningen en het aanwijzen waar de windmolens geplaatst kunnen worden. Zodat ondernemers wel meteen aan de slag kunnen'', aldus het Kamerlid.

Geluidschermen

Verburg wil verder dat gekeken wordt of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op nog te bouwen geluidschermen. De komende jaren worden die opgetrokken over een lengte van 173 kilometer, zegt zij.

Het CDA-Kamerlid kan ermee leven dat Verhagen de doelstelling voor het aandeel duurzame energie heeft gezet op 14 procent in 2020, terwijl het vorige kabinet nog streefde naar 20 procent. ''Maar dan moet hij ook goed zijn voor z'n woord, dat het ook 14 procent wordt.''

Aansporen

Verburg wil verder dat Verhagen energiebedrijven aanspoort biomassa te blijven bijstoken, wat belangrijk is voor groene stroom. De hoorzitting wil Verburg eind deze maand of begin januari houden.

Samsom zegt dat zijn voorstellen ''ons terugbrengen op een koers richting 20 procent duurzame energie'', als het kabinet ze overneemt.