RIJSWIJK - Vanuit diverse hoeken is gemengd gereageerd op het voornemen van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) om in de Brabantse coffeeshops versneld een wietpas in te voeren.

Opstelten riep donderdag in Breda een werkgroep in het leven die korte metten moet gaan maken met het toenemende drugsgeweld in met name het zuidoosten van Brabant.

Het versneld invoeren van een wietpas zou daarin een belangrijke ondersteunende maatregel moeten zijn. Dat laatste wordt door tegenstanders in twijfel getrokken. Bovendien wacht nog een belangrijke juridische hobbel.

Bredase coffeeshophouders betitelen de invoering van de wietpas als verre van reëel. ''Als ik een pas moet aanschaffen, dan zou ik mijn cannabis voortaan ergens anders halen'', zegt woordvoerder Rik Brand.

Privacy

Met het pasjessysteem ligt volgens hem het gevaar op de loer dat je privacy op straat komt te liggen. ''Zie dan als cannabisgebruiker maar eens een autoverzekering af te sluiten of succesvol te solliciteren.''

Een coffeeshophouder in Tilburg wijst erop dat het echte probleem niet aan de voor- maar aan de achterdeur ligt. De coffeeshophouders vrezen een opkomst van de illegale straathandel.

Nicole Maalsté van de Universiteit van Tilburg twijfelt eveneens aan het nut van de wietpassen en spreekt van symboolpolitiek.

Achterdeur

''De problemen van Eindhoven spelen zich af rond de achterdeur van de coffeeshops, de aanlevering van drugs. Het pasjessysteem richt zich op de voordeur. Het pasje gaat niets afdoen aan de schietpartijen. Blijkbaar kunnen ze niets beters verzinnen.''

Een mening die werd gedeeld door het Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester van de PvdA. ''Het lijkt of minister Ivo Opstelten met zijn wietpas wel de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.'' De PvdA vraagt een debat over de kwestie aan.

De ingestelde taskforce kreeg wel de handen op elkaar bij de Roermondse burgemeester Henk van Beers. Hij is zelfs van mening dat de invoering van een wietpas in Limburg harder nodig is dan in Brabant.

Limburg

Limburg wordt al jaren overspoeld met Duitse, Belgische en Franse drugstoeristen, zegt hij. Hij verzoekt minister Opstelten om de taskforce uit te breiden naar Limburg.

Voor de Maastrichtse burgemeester Onno Hoes staat of valt het invoeren van het pasjessysteem met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 16 december.

Daaruit blijkt of buitenlanders uit coffeeshops geweerd mogen worden. Hij wacht eerst de uitspraak van het hof in Luxemburg af.

Poetsen

Ivo Opstelten zei vrijdag na afloop van het kabinetsberaad dat er vanaf nu resultaten van de drugsaanpak zijn te verwachten.

''Alles wat noodzakelijk is, gaan we doen. Niet lullen, maar poetsen. We hebben het zwaarste ingezet wat we hadden; nationaal zijn de krachten gebundeld in één team.''

Hij is van mening dat de toeristen door de pasjes uiteindelijk wel weg zullen blijven. Op eventuele juridische bezwaren ging hij niet in. ''Wat niet kan, dat kan niet; wat wel kan, dat kan wel.''