DEN HAAG - GroenLinks wil een werkgarantie voor werklozen in de bijstand en gehandicapten in sociale werkplaatsen of met een Wajong-uitkering, omdat het kabinet wil bezuinigen op deze regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van de oppositiepartij kondigde vrijdag aan hiertoe voorstellen te doen bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken volgende week.

Volgens Klaver moet het kabinet met werkgevers en de vakbeweging een sociaal akkoord sluiten over de geplande samenvoeging van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het GroenLinks-Kamerlid wil dat werkgevers in het akkoord beloven dat ze meer mensen uit de bijstand, gehandicapten uit sociale werkvoorziening en Wajongers die van jongs af aan een beperking hebben, in dienst zullen nemen.