DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat Nederland zich terughoudend moet opstellen in de relatie met Curaçao en Sint Maarten, de eilanden die sinds 10 oktober een apart land vormen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De Kamer had Donner donderdag gevraagd om in te grijpen in het bestuur op Curaçao en Sint Maarten. Kamerleden maken zich grote zorgen over de integriteit van bestuurders en het beheer van de financiën op de eilanden.

Donner wees op de democratisch verlopen verkiezingen, die leidden tot kabinetten. ''Dan kunnen we niet als we het hier niet eens zijn met de wijze van functioneren daar, gelijk hier weer een discussie beginnen dat het daar heel anders moet’’, aldus de CDA-minister.

Nederland moet zijn handen niet aftrekken van de eilanden, maar wel terughoudend zijn en ze de kans geven op te groeien.

Screening

Op Curaçao zit sinds 10 oktober een nieuwe regering, maar de uitslag van het antecedentenonderzoek naar de leden ervan is nog altijd niet bekend. Voor sommige oppositiepartijen in de Kamer is de maat daarom vol.

SP'er Ronald van Raak vindt dat Donner de leiding van de screening moet overnemen en dat hij daarbij eventueel de Nederlandse veiligheidsdiensten moet inschakelen. ''We kunnen niet accepteren dat Curaçao begint met een foute regering. Nederland is verantwoordelijk voor goed bestuur op de eilanden'', zei hij.

Anarchistisch

Ook GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent drong aan op actie van Donner, omdat ze grote zorgen heeft over het bestuur, de vriendjespolitiek en de ''anarchistische'' neiging van sommigen op Curaçao.

Voor PVV-Kamerlid Hero Brinkman is een antecedentenonderzoek ''zeker bij Antillianen'' belangrijk om te voorkomen dat er ministers aan de macht komen die connecties met drugshandel hebben of corrupt zijn. ''Curaçao is nu echt een bananenrepubliek geworden'', zei hij.

Zelfreiniging

Maar Donner hield vol dat het in eerste instantie aan Curaçao is om problemen op te lossen. Nederland heeft de mogelijkheid in te grijpen, maar eerst moet het ''zelfreinigend vermogen’’ op Curaçao zijn werk kunnen doen. Als dat misloopt, is Donner bereid met de Kamer te praten over maatregelen.

Op Sint Maarten heeft de screening geen aanleiding gegeven voor zorgen.