DEN HAAG - De SP overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Henk Kamp (Sociale Zaken), als deze niet soepeler de rekenrente voor pensioenfondsen wil toepassen.

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de oppositiepartij kondigde dit donderdag aan voor de behandeling van de begroting Sociale Zaken volgende week.

Het nieuwe kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV zit er nog maar een paar maanden en Ulenbelt is al bijna het vertrouwen kwijt in Kamp, omdat de minister weigert een motie van hem uit te voeren.

Deze motie is door de Kamer aangenomen en vraagt de regering te voorkomen dat er gekort wordt op pensioenuitkeringen ''enkel en alleen'' wegens de lage rekenrente die fondsen moeten hanteren om hun dekkingsgraden te beoordelen.

Verfindustrie

Volgens de SP'er dreigt door toedoen van Kamp nu in de verf- en drukindustrie onnodig gekort te worden op pensioenuitkeringen. Fondsen moeten in december aan De Nederlandsche Bank laten zien in hoeverre hun buffers voldoende zijn.

Onder meer door de lage rekenrente zijn de dekkingsgraden flink gedaald. De vrees bestaat dat veel fondsen moeten snijden in de uitkeringen om de buffers op orde te krijgen.

Kamp heeft eerder de Kamer gewaarschuwd dat op stel en sprong nu de rekenrente aanpassen gevaarlijk is, omdat risico's van huidige pensioenproblemen dan misschien worden doorgeschoven naar jongere generaties.

Vergrijzing

Volgens hem zijn er straks door de vergrijzing minder werknemers om voorzieningen en de zorg voor gepensioneerden te betalen en wordt het oplossen van problemen in de oudedagsvoorziening alleen maar moeilijker.

Wel heeft de minister al op basis van een PVV-motie toegezegd te bekijken of op langere termijn alternatieve rekenrentes toegepast kunnen worden, die het pensioenfondsen minder moeilijk maken.

Kamp wil de rentediscussie ook meenemen in het overleg met werkgevers en vakbonden over een hogere AOW-leeftijd en aanpassing van aanvullende pensioenen om het stelsel voor de oudedagsvoorziening beter bestand te maken tegen de vergrijzing en schokken op financiële markten.