DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) houdt vast aan de Zondagswet, die betekent dat je zondags voor 13.00 uur geen openbare bijeenkomsten mag houden als die niet religieus van aard zijn.

Zo kunnen gelovigen rustig naar de kerk.

D66 wil ervan af, want het zou niet meer van deze tijd zijn. Donner heeft echter nog nooit knelpunten ontdekt in de handhaving van de wet.

Hij vindt die prima zo. ''De wet geeft bescherming aan mensen bij een viering op zondagochtend die zij belangrijk vinden, zoals we ook de voetbalfans 's middags bescherming bieden in de beleving van hun plezier.''

Motie

Gerard Schouw van D66 diende niettemin hoopvol een motie in. Kees van der Staaij van de SGP zag zijn kans schoon en stelde voor alleen artikel 7 van de wet te schrappen.

Dat artikel luidt: ''Plaatselijke verordeningen mogen geen verbodsbepalingen inhouden omtrent sportbeoefening of andere vormen van ontspanning op zondag, die niet als openbare vermakelijkheid in de zin van deze wet zijn te beschouwen.''