DEN HAAG - De Tweede Kamer wil vier miljard euro vrijmaken voor regionale infrastructurele projecten. 

De motie die CDA-Kamerlid Sander de Rouwe woensdagavond indient tijdens de begrotingsbehandeling kan in ieder geval rekenen op de steun van VVD en PVV.

Volgens De Rouwe ontbreekt in de visie van het kabinet de focus op de regio en wordt er vooral ingezet op de Randstedelijke projecten.

"Voor het CDA is infrastructuur niet alleen in het belang van de economie, maar ook de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bewegingsvrijheid van mensen", aldus De Rouwe.

Keuzes

Minister Schultz-Van Haegen (Infrastructuur) erkende woensdagmiddag tijdens het debat dat er weinig geld beschikbaar is en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden.

Onlangs zei ze dat wat haar betreft de focus komt te liggen op de regio's Amsterdam-Schiphol-Utrecht, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven-Venlo.

"De pindakaasbenadering, waarbij alles gelijk wordt uitgesmeerd, kan niet meer", zei de minister tijdens het debat. "Bij schaarste moet je investeren waar dat het meeste effect heeft."

De CDA'er wil dat met het geld onder meer de goederenspoorlijn Vlissingen-Antwerpen aandacht krijgt, alsmede de wegen A2 (Eindhoven-Weert), A1 tot de Duitse grens en de A67 in Brabant en Limburg.