DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken ontkent dat er bij de sociale werkplaatsen zeker 30.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen.

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is daar zeer ongerust over, bleek woensdag in een Kamerdebat.

Het kabinet wil bezuinigen op de totale uitgaven in de WSW en op de jong gehandicapten in de Wajong. Dat wil het mogelijk maken door meer mensen weer aan de slag te krijgen in een volwaardige baan, eventueel met ondersteuning of begeleiding.

De beoordeling van nieuwe mensen die zich voor de WSW melden, wordt dus in de toekomst strenger.

Sociale werkplaats

Op dit moment werken er ongeveer 100.000 mensen op een sociale werkplaats. De SP en de PvdA vrezen dat van deze banen er 30.000 tot 60.000 verdwijnen, maar volgens De Krom is dat niet het geval.

Veel meer mensen zullen een reguliere baan krijgen, waardoor de instroom in de WSW (wet sociale werkvoorziening) flink zal dalen. ''Het is niet zo dat die 30.000 mensen op straat komen te staan’’, aldus De Krom.

Verminderd

Volgens hem kan de instroom ''verantwoord en zorvuldig’’ verminderd worden. Mensen die een ‘beschutte’ werkplaats hebben houden die. Eerder maakte het kabinet al duidelijk dat de mensen die nu een WSW- of Wajong-uitkering hebben, die houden.

Maar als het kabinet niet zou ingrijpen, verdubbelt het aantal jong gehandicapten volgens De Krom de komende jaren naar 400.000.

WAO-drama

Hij vergeleek dat met het WAO-drama in de jaren tachtig. ''Wij accepteren dat niet. Wij zeggen: plak ze geen etiket op, maar bied ze een kans om volwaardig in een reguliere baan mee te draaien. Wij willen mensen er met de haren bij slepen.’’

De Krom zei dat hij wil samenwerken met de sociale partners, de gemeenten en het bedrijfsleven. 93 procent van de bedrijven zou bereid zijn jong gehandicapten een baan te bieden.

Politieke toekomst

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer wilde weten of De Krom zijn politieke toekomst afhankelijk maakt van zijn optimistische ambities.

''Vanzelfsprekend’’, zei hij en daagde de Kamer uit hem in de toekomst weg te sturen als ze ontevreden is. ''U moet mij afrekenen en bovenop de huid zitten.’’

Een uitwerking van de ideeën om meer jong gehandicapten en mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen is er nog niet. Toch zijn de bezuinigingen al wel ingeboekt, zei Hamer.

De Krom zegde toe maandag een tijdschema over de uitwerking en het overleg met sociale partners, gemeenten en bedrijven naar de Kamer te sturen.