DEN HAAG – Woningcorporaties moeten huizen van noodlijdende huizenbezitters kunnen opkopen.

Dat stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut voor. Volgens haar helpt dat corporaties om hun huurbestand op peil te houden.

Het kabinet heeft aangekondigd dat huurders het recht moeten krijgen om hun huurwoning van de corporaties over te kopen.

Karabulut vindt dat andersom, dus dat de huizenbezitter zijn huis verkoopt aan de corporatie, ook moet kunnen. Daarbij gaat het om de goedkopere woningen, aldus Karabulut.

“Door de crisis zitten veel mensen in de financiële problemen. Ze zitten met dubbele woonlasten of hebben betalingsproblemen. Als dit kabinet de huurders een kooprecht wil geven, dan moet het kopers ook een huurrecht geven”, aldus de SP'er.

De huizenbezitter die zijn huis verkoopt moet vervolgens de mogelijkheid krijgen zijn huis als huurder te bewonen.

Gemarginaliseerd

Karabulut vreest dat het huurbestand van de corporaties door de plannen van het kabinet 'gemarginaliseerd' wordt, terwijl er volgens haar al een tekort is aan betaalbare huurwoningen.

 Ze wil daarom van het kabinet dat haar voorstel om corporaties de mogelijkheid te bieden woningen te kopen ook in de plannen voor volkshuisvesting een plek krijgt. Ze dient een motie in om dat te bewerkstelligen.

Aantrekkelijk

GroenLinks en D66 staan sympathiek tegenover tegenover het plan van Karabulut, maar vragen zich af of het wel aantrekkelijk is voor de corporaties.

"Als de huurder er in blijft zitten, verandert zijn hypotheekschuld in een huurschuld. Daar schiet je dus als corporatie niks mee op. Het huis moet dan verhuurd worden aan iemand die het kan betalen", aldus D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Linda Voortman (GroenLinks) vreest dat de corporaties door hun 'gemarginalisserde' investeringsruimte nauwelijks geld hebben voor onderhoud, laat staan het overkopen van huizen. 

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met minister Donner (Binnenlandse Zaken) over volkshuisvesting.