DEN HAAG - Gemeenten moeten actiever leegstand bestrijden. Daarom moet er een actieplan komen om leegstand en woningnood tegen te gaan. Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Betty de Boer tegenover NU.nl.

Volgens haar doen de gemeenten momenteel onvoldoende om woningschaarste tegen te gaan, terwijl de mogelijkheden er wel zijn.

"Het duizelingwekkende aantal van zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg. Als je uitgaat van 70 vierkante meter per woning komt dat dus neer op honderdduizend woningen", aldus De Boer.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om na een half jaar leegstand via een leegstandsverordening vastgoedeigenaren te dwingen een bestemming voor hun pand te regelen. Doen ze dat niet dan kunnen boetes volgen.

Na een jaar kan de gemeente iemand toewijzen om het pand tijdelijk te gebruiken en de eigenaar dwingen voor de noodzakelijke voorzieningen te zorgen.

Actieplan

Volgens de VVD'er zijn er in 2020 500.000 woningen extra nodig, maar ligt de bouw stil vanwege de economische crisis.

Ze roept daarom minister Donner (Binnenlandse Zaken) op om met een actieplan te komen. Een onderdeel hiervan is volgens De Boer om met de gemeenten om de tafel te gaan zitten over de uitvoering van de leegstandsverordening.

De VVD'er oppert dat de gemeenten kunnen samenwerken met antikraakbureaus om invulling te geven aan de tijdelijke bewoning van de kantoorpanden. Ook kan er bij nieuwbouw van kantoren rekening gehouden worden met de geschiktheid voor bewoning.

Gemeenten

Een aantal gemeenten, waaronder Groningen, zien het werken met de leegstandsverordening niet zitten omdat de effecten ervan niet opwegen tegen de druk op het ambtelijk apparaat.

SP-Kamerlid Paulus Jansen zegt hiervoor tijdens de behandeling van de anti-kraakwet te hebben gewaarschuwd en voorstellen te hebben gedaan om de wet op de punt te verbeteren.

Ook had het Rijk volgens de SP'er geld beschikbaar moeten stellen, zodat de gemeenten werk zouden gaan maken van de leegstandsverordening.

Leegstandsverbod

GroenLinks wil helemaal af van de vrijblijvendheid en Kamerlid Linda Voortman stelt daarom een leegstandsverbod voor. Gemeenten zouden dan gedwongen worden leegstand aan te pakken als meer dan 10 procent van de bedrijfspanden leeg staat.

Naast het oplossen van leegstand wil D66 kijken hoe het in de toekomst kan worden voorkomen. "Gemeenten zouden, onder regie van de provincies, hun bouwplannen beter met elkaar af kunnen stemmen. Niet elke gemeente hoeft immers zijn eigen winkelcentrum of bedrijventerrein", stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Meetlat

Hij pleit voor een voorzieningenmeetlat die provincies moet helpen bij het toetsen van gemeentelijke plannen. Deze meetlat kijkt naar leegstand, bevolkingscijfers, werkgelegenheid, voorzieningen.

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met minister Donner (Binnenlandse Zaken) over de begroting Volkshuisvesting.