DEN HAAG - Het huidige kabinet wil wraak nemen op ''linkse clubjes die hen altijd zo dwars zitten''. Deze rechtse rancune zorgt in Nederland voor viezere lucht, minder natuur en vuiler water. Bovendien worden op al deze vlakken Europese doelstellingen niet gehaald.

Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom tijdens een debat over infrastructuur en milieu.

Volgens Samsom is er sprake van ''een confrontatie met de samenleving, met mensen die langs wegen wonen, mensen die geen mega-achtertuin hebben en het moeten hebben van meer openbaar groen in en om de stad''.

130 kilometer

Hij wees erop dat het Planbureau voor de Leefomgeving eerder constateerde dat het plan om de maximumsnelheid te verhogen naar 130 kilometer per uur er mogelijk voor zorgt dat doelstellingen op het gebied van schone lucht niet worden gehaald.