DEN HAAG - Mensen die illegalen helpen, moeten daar niet voor gestraft worden. Kerken, artsen en andere burgers mogen niet de dupe worden van het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland.

Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, bleek dinsdag tijdens een debat met minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel over zijn begroting.

Het kabinet van VVD en CDA heeft in het regeerakkoord opgenomen dat illegaliteit strafbaar wordt. Zo kunnen criminelen en illegalen die overlast veroorzaken beter het land uitgezet worden.

Medeplichtig

Maar hulpverleners zou dan ook straf boven het hoofd hangen, omdat ze medeplichtig worden aan een strafbaar feit.

CDA'er Raymond Knops vroeg minister Leers om strafuitsluiting te regelen voor mensen die illegalen om humanitaire redenen helpen. De regeringspartij sloot zich hiermee aan bij het pleidooi van veel oppositiepartijen. Die zien het overigens helemaal niet zitten om de politie op illegalen af te sturen.

Vreemdelingen

Volgens Tofik Dibi van GroenLinks heeft de politie hier helemaal geen tijd voor. PvdA'er Hans Spekman voerde aan dat strafbaarstelling van illegaliteit niets oplost. Vreemdelingen die hier niet mogen zijn, zouden alleen maar dieper in de illegaliteit belanden.

Spekman diende ook een initiatiefnota in om de belangen van jonge kinderen van asielzoekers te waarborgen. Zij mogen niet op straat belanden, maar hebben recht op voorzieningen als onderdak, voedsel, kleding en onderwijs. Oppositiepartijen riepen ook op geen mensen op straat te zetten met deze vrieskou.

Europese verdragen

De regeringspartijen roemden het regeerakkoord van VVD en CDA dat erop uit is kansloze immigranten buiten de landsgrenzen te houden.

De oppositie wilde vooral weten of het wel lukt met al die aanscherpingen omdat er nogal wat Europese verdragen gewijzigd moeten worden. De regeringspartijen wilden zich ook niet vastleggen op de halvering van de immigratie die PVV-leider Geert Wilders als ijkpunt hanteert.

PVV-woordvoerder Sietse Fritsma wil een speciale 'unit' voor de aanpak van de in zijn ogen grootschalige fraude met identiteiten en documenten in verblijfszaken. SGP-voorman Kees van der Staaij wil dat Leers een halt toeroept aan prostituees uit het buitenland om mensenhandel de kop in te drukken.