DEN HAAG - Vanaf 2013 betalen burgers via een opslag op de energierekening voor subsidies op duurzame energie. Huishoudens nemen de helft van de kosten voor hun rekening, bedrijven de andere helft.

Dat blijkt uit een brief die minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief maakt de minister bekend hoe hij het verlenen van subsidie op duurzame energie in de toekomst wil gaan regelen. Hij heeft het voornemen om de Europese doelstelling te halen, wat erop neerkomt dat 14 procent van alle opgewekte energie in 2020 duurzaam is.

Bedrijven kunnen zich vanaf volgend jaar inschrijven op subsidie. In 2011 heeft Verhagen 1,5 miljard euro beschikbaar, in de jaren erna wil hij dit bedrag telkens laten oplopen. In het regeerakkoord kondigden CDA en VVD al aan dat ze de subsidie op duurzame energie willen bekostigen door een opslag op de energierekening van huishoudens.

Uitgesmeerd

Dat burgers pas vanaf 2013 betalen, komt omdat er enige tijd zit tussen de aanvraag van subsidie en de betaling. Bedragen die worden toegewezen, worden ook nog eens uitgesmeerd over een periode van vijftien jaar.

In de praktijk zal een huishouden straks per maand minder dan 1 euro kwijt zijn aan de regeling, schat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

Windmolens

Verhagen stelt in principe subsidie beschikbaar voor elke categorie van duurzame energie. Als voorbeeld noemt hij windmolens op land, vergistingsinstallaties (waarbij boeren mest omzetten in groen gas) of afvalverwerkingsinstallaties.

De bedoeling is dat eerst budget wordt vrijgemaakt voor goedkope projecten. Als er geld over is, komen in een volgende fase duurdere projecten in aanmerking.

Maar in de nieuwe regeling vervalt de subsidie op zonnepanelen. Volgens de zegsman werden subsidieregelingen hierop in het verleden vaak al snel overtekend, terwijl het in de praktijk gaat om een relatief dure vorm van energieopwekking.