DEN HAAG - Onderwijsinstellingen mogen nieuwe diploma's uitreiken aan mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan.

Deze zogenoemde transgenders willen graag een nieuwe bul waarop de juiste sekse is ingevuld, bijvoorbeeld om zo bij sollicitaties niet in problemen te komen.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs/Emancipatie) vindt het wenselijk dat officiële sleuteldocumenten, waaronder het getuigschrift, na geslachtsverandering kunnen worden bijgesteld, schrijft zij dinsdag in antwoord op Kamervragen.

De vragen waren gesteld door PvdA'ers Jetta Klijnsma en Tanja Jadnanansing. Ze reageerden op de situatie van de 37-jarige transgender Justus Eisfeld.

Hij werd als vrouw geboren en studeerde in 2001 af aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna wijzigde hij zijn geslacht en naam. Zijn verzoek om een nieuwe bul te krijgen, werd door de universiteit afgewezen.

Regels

De universiteit beriep zich er op dat zij nooit nieuwe diploma's verstrekt, omdat hiervoor geen wettelijke regels zijn. Van Bijsterveldt erkent in de antwoorden dat de situatie in eerste instantie verkeerd is beoordeeld.

''Door mijn ministerie is in eerste instantie deze interpretatie doorgegeven aan de UvA. Bij nader inzien blijkt dat deze interpretatie van de wet te strikt is geweest'', schrijft ze.

''De wet staat niet in de weg dat een aangepast getuigschrift kan worden verstrekt in het geval van geslachtsverandering. Een aanpassing van de wet is dus niet noodzakelijk. Wij zullen de relevante onderwijsinstellingen hiervan op de hoogte stellen'', vervolgt de bewindsvrouw.

Zaak

Eisfeld spande eerder de zaak aan bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Die stelde hem dinsdag in het gelijk.

Een woordvoerder van de UvA liet dinsdag weten dat Eisfeld zo snel mogelijk zijn nieuwe bul krijgt.

''Onze collegevoorzitter Karel van der Toorn heeft hem dat inmiddels verteld op zijn voicemail.''