DEN HAAG - Het kabinet moet met een toekomstplan komen voor het wegennet in Nederland.

Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Charlie Aptroot. In het Deltaplan Wegen moet geschetst worden hoe het wegennet er in 2040 uitziet.

Uit het plan moet duidelijk worden waar de knelpunten zijn of zullen ontstaan. Aptroot ziet daarbij een netwerk van supersnelwegen en provinciale wegen met voldoende capaciteit. Ook moet het wegennetwerk goed ingepast worden in woon- en leefmilieu, stelt hij.

Korte termijn

Volgens Aptroot is de huidige knelpuntenaanpak te veel gericht op de korte termijn en vaak niet helemaal toekomstvast.

Elke investering in het wegenplan zou volgens Aptroot aan het Deltaplan getoetst moeten worden om te voorkomen dat het straks onnodig blijkt te zijn of niet voldoende.

"Dus niet een autosnelweg met een strook in iedere richting verbreden als het er met het oog op de toekomst twee moeten zijn", stelt de VVD'er.

Dinsdagavond vergadert de Tweede Kamer met minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) over dit onderwerp.

PVV

Tijdens dit debat zal de PVV pleiten voor de aanleg van een tolsnelweg door het Groene Hart, die Amsterdam en Rotterdam met elkaar verbindt. Deze A3 moet volgens PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos de grote filedruk op de A4 en A13 verminderen.

Volgens De Mos moet de snelweg een publiek-private samenwerking worden en kunnen de investeerders voor het gebruik van de weg tol heffen. De overheid moet hiervoor het initiatief nemen, vindt gedoogpartij PVV.

Nu moeten automobilisten tussen de twee steden omrijden via Den Haag of Utrecht. Dit zorgt ervoor dat het gebied tussen de vier grote steden 'groen' blijft.