AMSTERDAM - De bezuinigingen op de inburgering moeten langzamer gaan dan het kabinet wil. De vier grote steden (G4), Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, schrijven dat in een brandbrief die zij onlangs aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Die vergadert deze week over dit onderwerp.

Het kabinet wil fors gaan bezuinigen op de inburgering. In 2014 moet het budget hiervoor zijn teruggebracht tot nul. Immigranten die een inburgeringscursus volgen, moeten daar in de toekomst zelf voor betalen.

De G4 kenden sinds de invoering van de wet inburgering in 2007 enkele jaren grote problemen, zo schrijft de Amsterdamse wethouder Andrée van Es (inburgering, GroenLinks), ook namens haar collega’s in de andere drie steden.

Er gingen veel minder mensen op cursus dan had gemoeten. Pas sinds kort is de inburgering ''volop ‘in bedrijf’ gekomen’’.

Snelheid omlaag

Volgens de vier steden zijn er nu nog veel mensen die met een cursus bezig zijn of gaan beginnen. Om hen allemaal een diploma te laten halen, zou de snelheid van de bezuinigingen omlaag moeten. ''Het tempo van de afbouw is te snel, er moet sprake zijn van een langere ‘glijvlucht’ naar beneden.’’

De G4 zijn verder niet blij met het voornemen van het kabinet om tijdelijke verblijfsvergunningen van immigranten in te trekken als zij niet slagen voor het inburgeringsexamen. Hierdoor zou de illegaliteit toenemen. ''Dat achten wij uiterst ongewenst.’’