DEN HAAG – D66 zal binnenkort met een voorstel komen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67.

De partij ziet mogelijkheden naar aanleiding van uitlatingen van VVD-fractieleider Stef Blok in een interview met NU.nl.

Blok stelde mogelijkheden te zien om zonder de PVV de AOW-leeftijd verder te verhogen dan de in het regeerakkoord opgenomen leeftijd van 66 jaar vanaf 2020.

Hij noemt daarbij D66 en de PvdA als mogelijke partners. Blok zal echter geen eigen initiatief indienen, maar wacht op plannen van het kabinet.

Voorstel

D66-voorman Alexander Pechtold wil zo lang niet wachten en kondigt aan dat zijn partij zelf met een voorstel zal komen.

“Ik hoop dat de VVD meer tempo wil maken en niet langer tot 2020 wil wachten om iets te doen aan de betaalbaarheid van de AOW”, aldus Pechtold. “Het valt niet aan de volgende generatie uit te leggen om tien jaar te wachten met ingrijpen.”

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya is bezig met het ontwikkelen van voorstellen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67. Ze verwacht haar plannen binnen enkele weken te kunnen presenteren.

PvdA

PvdA-Kamerlid Roos Vermeij laat in een reactie weten het pensioenakkoord van de sociale partners, dat is overgenomen door het kabinet, te steunen.

Hierin is onder meer de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting opgenomen. Verder wil de PvdA een welvaartsvaste AOW en moet de arbeidsmarkt zo ingericht worden dat hij is ingesteld op ouderen en bescherming biedt voor hen die op latere leeftijd werkloos of ziek worden.