DEN HAAG - De PvdA eist opheldering over een intern onderzoek van Defensie naar mogelijke integriteitsschendingen en ander ontoelaatbaar gedrag bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het materieel.

PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink wil dat minister Hans Hillen van Defensie de ''schokkende'' conclusies openbaar maakt.

Ook wil ze weten welke maatregelen er zijn genomen sinds het rapport in juli 2009 verscheen. Ze zei dat maandag in een overleg van de Tweede Kamer met de minister.

Bedrijfsvoering

Eijsink heeft het interne onderzoek naar de facilitaire dienst van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) onder ogen gehad.

Daaruit blijkt dat er door een risicovolle bedrijfsvoering mogelijkheden tot ''onoorbaar gedrag'' en ''integriteitsschendingen'' zijn geboden. Ook passen medewerkers de voorschriften naar eigen inzicht toe en wordt door het personeel een ''attractieve dienstverlening'' gehanteerd doordat stabiele leiding ontbreekt.

Verder is er sprake van een ''verontrustende mate van wantrouwen'' zowel onderling als jegens leiding en vice versa, aldus het PvdA-Kamerlid.

Onafhankelijk onderzoek

Verder pleit Eijsink voor een onafhankelijk onderzoek naar het in ontwikkeling zijnde administratie systeem (Speer), dat in haar ogen is mislukt. Ze wijst erop dat er al honderden miljoenen euro's in zijn gestoken en is het volgens haar de vraag ''hoeveel miljoenen belastinggeld nog in deze bodemloze put worden gesmeten''.

Oppositiepartij PvdA is ook tegen de aanschaf van de twee testtoestellen van de Joint Strike Fighter (JSF), zoals het VVD-CDA-kabinet van plan is.

Eijsink wil het geld dat daarvoor wordt gereserveerd, liever wordt gebruikt om de huidige problemen en tekorten bij Defensie aan te pakken. Ze wees opnieuw op de oplopende vertragingen en tegenvallers die zijn ontstaan in de Verenigde Staten, waar de JSF wordt ontwikkeld.