DEN HAAG - De gevolgen van de hoger onderwijsplannen kunnen met name slecht uitpakken voor bètastudenten.

Het kabinet wil dat langstudeerders vanaf komend schooljaar drieduizend euro per jaar meer collegegeld gaan betalen.

Uit een uitgelekte notitie van het ministerie van Onderwijs blijkt dat met name studenten op technische opleidingen langer over hun studie doen.

In totaal doen momenteel 80.000 studenten meer dan een jaar langer over hun studie. Van de bacheloropleidingen techniek is 22,5 procent langstudeerder.

Universiteit Twente

De Universiteit Twente, met veel technische opleidingen, is koploper met een percentage van 24,8 procent aan studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen.

Daarnaast is het kabinet voornemens om de studiefinanciering voor masterstudenten af te schaffen. Aangezien veel technische universiteiten tweejarige masters, in plaats van eenjarige masters, aanbieden, worden de bètastudenten hier al zwaarder belast.

Hard nodig

VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil eerst de kabinetsplannen afwachten, maar zegt wel dat juist bètastudenten hard nodig zijn. "We voeren al jaren beleid om de interesse voor bètastudies aan te jagen. Als blijkt dat het kabinetsbeleid negatieve effecten heeft moeten we daar kritisch naar kijken."

Ze wil dat bekeken wordt of het aandeel langstudeerders op de technische universiteiten zo groot is door de studielast of doordat de studenten dingen naast hun studie doen.

In de knie

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk schiet het kabinet zichzelf in de knie. "Het kabinet wil graag innovatie en een kenniseconomie, maar juist diegene die daarvoor moeten zorgen worden geraakt door deze plannen."

Van Dijk stelt dat studenten sneller zullen kiezen voor makkelijkere en kortere studies dan betastudies. Volgens hem doen studenten aan de technische universiteiten gemiddeld 7 jaar over hun studie. Als de plannen doorgaan wil hij op zijn minst voor deze studies een uitzonderingspositie.

Ook vreest hij een tweedeling, omdat kapitaalkrachtige studenten een financieel risico kunnen nemen en minder kapitaalkrachtige studenten niet. "Studenten gaan niet sneller studeren door deze maatregelen. Dat bleek in Engeland waar ze hetzelfde systeem invoerden. Ik verwacht dat ze eerder stoppen of een minder moeilijke studie kiezen."

Manifest

De studentenraad van de TU Delft (ORAS) was afgelopen week een van de initiatiefnemers van een manifest dat werd aangeboden aan staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs).

Zij boden hun manifest bij wijze van statement in het Chinees aan om aan te geven dat belangrijke kennis straks niet meer opgedaan wordt in Nederland, maar in landen als China, waar volgens hen wel geïnvesteerd wordt in techniek.

“Deze plannen van het kabinet resulteren in minder ingenieurs, die ook nog eens minder hoog opgeleid worden. We moeten straks bij wijze van spreken onze dijken uit China halen,” aldus ORAS-voorzitter Caroline Streng.

“We hebben in Nederland kennis op bepaalde gebieden die ze in het buitenland niet hebben. Dat gaat op deze manier verloren. De onderwijsplannen ontmoedigen bètakennis én bètamensen.”

Voorstellen

D66 heeft alvast aangekondigd twee amendementen in te dienen die het mogelijk maken bètamasters te ontzien.

Zo willen ze budget vrijmaken voor meerjarige bètamasters en moeten studenten een tweede master op een bètaopleiding tegen het reguliere collegegeld kunnen volgen.

Actie

Maandag vergadert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de plannen voor het hoger onderwijs. Van Dijk roept via Facebook studenten op om naar het Plein in Den Haag te komen om actie te voeren. Volgens hem komen er mogelijk meer dan tweeduizend studenten.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zal daarbij het woord voeren.