BRUSSEL - De Europese Commissie heeft vrijdag een nieuwe ontwerpbegroting van de Europese Unie voor 2011 gepresenteerd. Dat was nodig, omdat het Europees Parlement en de 27 lidstaten het niet eens konden worden over het vorige voorstel.

De commissie spreekt over een nieuwe kans om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen. De EU-staten zijn bereid de begrotingen ''flexibeler'' maken, zodat sneller en makkelijker kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

Groot struikelblok tot nu toe was de wens van het parlement om mee te mogen praten over de financiering van de unie op de lange termijn. Vooral Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn bang dat het Europarlement aanstuurt op rechtstreekse belastingheffing door Brussel.