UTRECHT - De Vogelaarheffing die woningcorporaties moesten betalen, was ten onrechte opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag besloten.

78 corporaties hadden een zaak aangespannen tegen het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat deze heffing inde. De rechtbank heeft alle bezwaren van de woningbouwcorporaties gegrond verklaard en alle heffingsbesluiten vernietigd.

De rechtbank oordeelde dat de heffing onvoldoende voorzienbaar en een vorm van ongeoorloofde staatssteun was. Het oordeel gaat over de heffingen in de jaren 2008 en 2009.

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de Vogelaarheffing af te schaffen.