DEN HAAG - De terugkeer van de rollator in het basispakket volgend jaar leidt waarschijnlijk niet tot een hogere premie van de zorgverzekering.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) beloofde de Tweede Kamer donderdag dat zij zich tot het uiterste zal inspannen om het geld dat is gemoeid met deze aanpassing, elders op de begroting te vinden.

Van Schippers hoeven de verzekeraars geen nieuwe polissen rond te sturen om mensen te laten weten dat de rollator weer in het basispakket zit. Ze kunnen zich beperken tot een wijziging van de voorwaarden op internet, vindt de bewindsvrouw.

Wel worden de laatste ontwikkelingen rond de rollator meegenomen in de jaarlijkse informatiecampagne van het ministerie die binnenkort start.

Concurrentie

De SP daagde Schippers uit deze boodschap met Kerst via de televisie duidelijk te maken aan de Nederlandse bevolking. De minister bedankte voor die eer. "Ik was niet van plan de concurrentie aan te gaan met de koningin, want dat heb ik bij voorbaat verloren."

Tot ergernis van vooral D66 en ChristenUnie bleek donderdag dat de fracties van VVD, PVV en CDA het er al tijdens de onderhandelingen over het nieuwe kabinet eens waren geworden dat de rollator terug moest in het basispakket.

"Als je dat al weet, waarom wacht je dan zolang met het aan de orde te stellen", vroeg Pia Dijkstra (D66) zich af. Volgens de betrokken partijen was dat ongelukkig, maar was het eerste debat met de nieuwe minister nu eenmaal pas in november.

Steun

Het PVV-voorstel om de rollator niet pas in 2012 maar al in 2011 weer onder te brengen in het basispakket, kreeg tijdens de begrotingsbehandeling in de Kamer dan ook steun van VVD, CDA en van PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Deze zomer was juist besloten om hulpmiddelen bij het lopen, zoals de rollator, daar uit bezuinigingsoverwegingen uit te halen.

Schippers stond niet te juichen bij dit plan waarvoor financiële dekking ontbrak. Ze vindt echter wel dat aangenomen moties zo veel mogelijk moeten worden uitgevoerd, dus ook deze. Het voorkomt meteen het door haar gevreesde "flipperkasteffect" waarbij iets het ene jaar wel en het andere jaar niet wordt verzekerd. "Als het erin blijft, houd het voor verzekerden dan zo stabiel mogelijk."