DEN HAAG - Het partijbestuur van het CDA ''herkent en erkent'' de kritische punten in de evaluatierapporten van de commissie-Frissen en de jongerenafdeling CDJA van de afgelopen tijd.

Dat stelt het bestuur in een woensdag uitgebrachte resolutie voor het Najaarscongres zaterdag in Utrecht.

Het CDJA en de commissie onder leiding van Léon Frissen, gouverneur van Limburg, hebben in hun rapporten over de recente verkiezingsnederlagen van de christendemocraten harde noten gekraakt over de partijtop en de gevolgde koers.

Zo stelde Frissen dat het CDA de afgelopen jaren onzichtbaar is geweest. Alles was ondergeschikt aan het streven naar rust en stabiliteit.

Het profiel van de partij bleef daardoor onduidelijk en grijs. De CDA-jongeren waren feller in hun bewoordingen. Zij spraken van zelfgenoegzaamheid en een ''verstikkende consensuscultuur'' in de partij.

Aan de slag

Het partijbestuur stelt nu het initiatief te nemen om op basis van de beide rapporten aan de slag te gaan met vernieuwing van de partij. De bedoeling is onder meer om de christendemocratische uitgangspunten te vertalen naar een CDA-agenda 2020.

Het werken aan de partijcultuur moet zich kenmerken door openheid en respect voor elkaars mening en het actief uitdragen van de partijbeginselen.

Zelfcorrectie

Ook wil het bestuur een plan van aanpak over bijvoorbeeld andere procedures voor het selecteren van kandidaten voor de Tweede Kamer, de zittingstermijnen van bestuurders en instrumenten voor zelfcorrectie binnen de partij.

Alle leden en alle geledingen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Op komende congressen volgend jaar zal over de voortgang van het vernieuwingsproces worden gerapporteerd en keuzes worden voorgelegd aan de achterban.

Resoluties

Tot nu toe zijn in aanloop naar zaterdag ongeveer dertig ingediende resoluties van groepen leden en partijafdelingen gepubliceerd. De voorstellen worden met een preadvies van het partijbestuur voorgelegd aan het congres.

De meeste zijn voorzien van een positief advies. Een groot deel van de voorstellen heeft betrekking op de kritische rapporten van de commissie-Frissen en het CDJA.

Eerder deze week zei een woordvoerder van het partijkantoor dat ongeveer 1200 leden zich hebben opgegeven voor het Najaarscongres.