DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken gaat kritisch kijken naar ''de hoogte en complexiteit'' van de heffingen die de Kamer van Koophandel ondernemers in rekening brengt.

''Het is in ieder geval de bedoeling dat het goedkoper wordt'', stelde de minister woensdag tijdens een begrotingsdebat.

Verhagen streeft naar één loket voor bedrijven, het zogenoemde Ondernemingsplein. Hij wil de Kamer van Koophandel en andere organisaties, zoals Syntens, hierin onderbrengen.

Het loket moet ook wettelijke taken blijven uitvoeren, zoals het voeren van het handelsregister. De nieuwe situatie betekent voor de Kamer van Koophandel een ''forse efficiencyslag'', zei Verhagen.

Vrijwillig maken

Het volledig afschaffen van de verplichte bijdrage door de Kamer van Koophandel of deze vrijwillig maken, daar wil Verhagen niet aan. Dat vindt hij ''het kind met het badwater weggooien''.

Onder meer D66 had eerder gepleit voor het afschaffen van de verplichte bedrage. ''Ondernemers willen geen pleinen en loketten, ze willen minder lasten'', stelde D66-Kamerlid Kees Verhoeven tijdens het debat.

Maar Verhagen wees erop dat diensten van zo'n loket niet alleen goed zijn voor individuele bedrijven maar ook voor het ondernemingsklimaat in het algemeen.

Meer informatie

Hij vreest dat als hij de bijdrage van ondernemers vrijwillig maakt, de financiële basis onder het Ondernemingsplein wegvalt. ''En ik kan dat in de huidige financiële situatie niet compenseren.''

Oppositiepartij PvdA steunt de aanpak van de minister. ''Dit lijkt ons de verstandige lijn'', stelde Kamerlid Sharon Dijksma.

De SP wil eerst meer informatie van de minister. Verhagen zei deze nog voor het einde van dit jaar naar de Kamer te sturen.