DEN BOSCH - Minister-president Mark Rutte wuift kritiek over een lage bijdrage van de nieuwe regering aan innovatie weg.

''We stoppen inderdaad met subsidies als strooigoed, maar we staan nog steeds aan de Europese top als het gaat om investeringen in de kenniseconomie’’, zei Rutte woensdag tijdens zijn eerste binnenlandse werkbezoek als premier.

Nederlandse bedrijven investeren zelf relatief weinig in onderzoek en ontwikkeling, benadrukte hij.

Rutte bezocht in Den Bosch twee kleine innovatieve bedrijven. Hij herhaalde zijn ambitie om een eind te maken aan alle bureaucratie en investeringen maximaal te laten renderen. ''Meer kassa uit kunde’’, vatte hij samen.

Bezorgd

Onder meer de provincie Noord-Brabant toonde zich eerder deze week bezorgd over grote woorden en ambities uit het regeerakkoord die niet worden ondersteund door investeringen in innovatie en kennisinfrastructuur.

Ook SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan zei afgelopen weekeinde dat Nederland te weinig investeert in de kenniseconomie.

Innovatieplatform

Het werkbezoek was bedoeld om inspiratie op te doen, zei Rutte. Bij biotechbedrijf PamGene was het inzicht dat bij de inzet van het geld niet alleen de universiteiten en kennisinstellingen maar het bedrijf centraal moet staan, legde hij uit. Directeur Tim Kievits vertelde de premier over bureaucratie en bijvoorbeeld overdadige accountantscontroles.

De nieuwe regering stopt met het innovatieplatform dat werd voorgezeten door voormalig minister-president Jan Peter Balkenende, maar wil in een ‘andere vorm’ de kennis gebruiken die het instituut heeft opgeleverd, zei Rutte.