DEN HAAG - Voor zware misdrijven moet een dader zijn hele leven blijven vrezen voor een veroordeling. Een Kamermeerderheid steunt een initiatief van de VVD om verjaring voor deze delicten af te schaffen.

VVD-Kamerlid Ard van der Steur stelde dat woensdag bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer voor.

Afschaffing van de verjaring moet gelden voor misdrijven waarvoor nu verjaringstermijnen van meer dan twaalf jaar staan.

RaRa

Van der Steur zei woedend te zijn over een lid van de actiegroep RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie) die onlangs in het tv-programma Andere Tijden openlijk sprak over de brandstichtingen bij vestigingen van de Makro in de jaren tachtig.

De voormalige activist werd in hoger beroep grotendeels vrijgesproken voor zijn betrokkenheid. De feiten zijn nu verjaard.

Van der Steur kreeg bijval van verschillende andere partijen. Die denken echter wel verschillend over de vraag voor welke soorten misdrijven de verjaring moet worden afgeschaft. Het afschaffen van verjaring in zijn totaliteit, waarvoor de VVD eerder pleitte, vinden de meeste andere partijen te ver gaan.

Jeugdgevangenis

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg pleitte tijdens het debat voor een aanvullende behandeling van jongeren die een jeugdgevangenis verlaten. Zij moeten verder behandeld kunnen worden in een tbs-kliniek.

Nu komen jongeren als ze 18 jaar worden op straat te staan, omdat ze dan de jeugdgevangenis moeten verlaten. In een jeugdgevangenis zitten jongeren niet alleen een straf uit, maar kunnen ze ook een behandeling volgen. Van Toorenburg wil het wettelijk mogelijk maken dat ze worden doorbehandeld in een kliniek, dat zou dan voor maximaal zes jaar zijn. Nu is daar nog niets voor geregeld.

Verplicht naar school

Ahmed Marcouch van de PvdA wil bovendien dat jongeren die herhaaldelijk zijn veroordeeld naast hun celstraf verplicht naar school moeten. Ze komen pas weer vrij als ze een diploma hebben gehaald.

Deze zogeheten 'Ter beschikkingstelling aan het onderwijs', naar voorbeeld van de tbs, kan jonge draaideurcriminelen op het rechte pad brengen. Bestaande straffen blijken niet toereikend om jongeren met te weinig opleiding uit de criminaliteit te houden, vindt Marcouch.

Wapens Zuidoost

De SP riep minister Opstelten op om extra menskracht in te zetten tegen wapenhandel in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Kamerlid Ronald van Raak sloeg alarm over de 'schimmige praktijken' van wapenhandelaren in bijvoorbeeld de Bijlmer en Holendrecht.

Ook de PvdA maakt zich zorgen over de wijze waarop conflicten in genoemd gebied met vuurwapens worden uitgevochten.