DEN HAAG - CDA-politica Gerda Verburg, de vorige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vindt het een goede zaak dat haar voormalige ministerie is samengevoegd met Economische Zaken.

Volgens Verburg, nu actief als Kamerlid voor de christendemocraten, wordt zo ''het beste van twee departementen samengebracht''.

Verburg zei dat dinsdag tijdens het begrotingsdebat Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), zoals het nieuwe ministerie heet.

Het Kamerlid gaat ervan uit dat de twee CDA-bewindspersonen op het ministerie, Maxime Verhagen en Henk Bleker, beleid voeren waarbij ''één en één drie is''.