AMSTERDAM - Agenten zouden verplicht in uniform naar hun werk moeten reizen om de zichtbaarheid van de politie te vergroten.

Dit plan van de VVD in Roermond kan landelijk op steun rekenen van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en van de Tweede Kamer, schrijft De Telegraaf.

De politie in Antwerpen besloot deze week om vanaf maart alle agenten te verplichten om met openbaar vervoer en in uniform naar het werk te gaan. De lokale Limburgse VVD-fractie ziet ook brood in het plan en diende het in bij de Noord-Limburgse politie.

In navolging van de Limburgers noemt Opstelten het een 'sympathiek idee'. Hij wil erover met de politie in gesprek. De minister kan zich gesteund voelen door een meerderheid van de Kamer. CDA en VVD zijn voorstanders, de PVV ook, maar voelt niet veel voor een verplichting, zegt Kamerlid Hero Brinkman.

Zichtbare aanwezigheid

Het idee is dat de zichtbare aanwezigheid van agenten het veiligheidsgevoel vergroot. Bovendien zou het milieu worden ontzien als agenten de auto laten staan.

De Nederlandse Politie vindt de uniformverplichting voor forenzende agenten echter maar niets. "Voor ons is dit onbespreekbaar. We moeten op een normale manier naar ons werk kunnen en niet ook dan al aan het werk zijn", zegt voorzitter Han Busker in de krant. "Het capaciteitsprobleem los je niet op door agenten buiten hun werktijd ook nog eens extra te belasten."

De Raad van Korpschefs is volgens een woordvoerder wél enthousiast. "Het is al een eeuwenoud gegeven. Het gebeurde toen we nog rijks- en gemeentepolitie hadden."

Klap uitdelen

In een interview zaterdag met dezelfde Opstelten in de Volkskrant  zegt hij dat mensen die een klap uitdelen aan een agent of een brandweer man een zwaardere straf kunnen krijgen dan nu al het geval is. De straffen worden 200 procent zwaarder dan bij geweld tegen andere personen. Nu ligt dat op 150 procent. 

De minister heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd per 1 januari de strafeis voor geweld tegen publieke ambtsdragers te verhogen. Dit komt er op neer dat een dader in dit geval een driemaal zo hoge straf kan krijgen.

Niet symbolisch

''Dit is niet symbolisch", zegt de minister in een toelichting in de Volkskrant. ''Dit is absoluut een maatregel die duidelijk aangeeft: kom niet aan de politie. Het gezag van de politieman- en vrouw moet omhoog. Door dit soort maatregelen denk ik dat dit gaat gebeuren."

Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat rechters meestal meegaan in de hogere eisen van het OM. De hoogte van het vonnis is gemiddeld 93 procent van de hoogte van de eis.

Straffen

Ook volgt de rechter de manier van straffen (celstraf, taakstraf of geldboete) die de officier van justitie eist. De manier van straffen is zwaarder als het gaat om geweld tegen een gezagsdrager.