LISSABON - De Nederlandse premier Mark Rutte maakt zich geen zorgen over de Nederlandse positie binnen de NAVO, nu Nederland nog geen duidelijkheid kan scheppen over een nieuwe missie in Afghanistan. Volgens hem heeft Nederland de afgelopen jaren al veel gedaan.

''Ik schaam me nergens voor'', aldus Rutte vrijdagmiddag in Lissabon, enkele uren voor het begin van de tweedaagse NAVO-top in de Portugese hoofdstad.

Nederland heeft vier jaar lang tweeduizend man geleverd, benadrukte de premier. Gezien de geleverde inzet in Afghanistan ziet hij de positie van Nederland binnen het bondgenootschap niet aangetast.

Missie

Rutte vindt het wel jammer dat Nederland in Lissabon nog geen nieuwe Nederlandse missie kan toezeggen. Hij wees daarbij op de politieke situatie in Den Haag, waar de minderheidscoalitie van VVD en CDA steun zoekt in de Tweede Kamer voor de gewenste nieuwe inzet in Afghanistan.

De premier noemde in Lissabon twee redenen om in Afghanistan actief te zijn. Hij zei ''recht te willen doen aan de enorme inspanning die al geleverd is'' en die goed moet worden afgerond. Hij sprak over een enorme investering die verankerd moet worden, zodat de inzet ''niet voor niets is geweest''. Verder stelde hij dat het wenselijk is een bijdrage te leveren aan de stabiliteit in de regio, ook voor de eigen veiligheid.

Optimistisch

Rutte toonde zich optimistisch over het verloop van de NAVO-top, waar de alliantie een nieuw strategisch concept zal aannemen. Hij noemde het ''heel spannend'' omdat het bondgenootschap voor ''het eerst ook echt een invulling'' geeft aan de manier waarop moet worden omgegaan met nieuwe dreigingen zoals terrorisme, cyberaanvallen via het internet en het risico dat nucleaire wapens in de verkeerde handen vallen.

Volgens Rutte zal in de nieuwe NAVO-visie de Nederlandse inbreng herkenbaar zijn. Hij wees onder meer op het Nederlandse beleid in Afghanistan, dat is gebaseerd op ontwikkeling, defensie en diplomatie (contacten met het lokale bestuur). ''Daar mogen we best wel trots op zijn'', aldus de premier, die de NAVO ''onze verzekeringspolis voor vrede en veiligheid'' noemde.