DEN HAAG - Nederland heeft met de Verenigde Staten een verdrag getekend over het uitwisselen van DNA-gegevens en vingerafdrukken van verdachte personen. De bedoeling is dat misdadigers hierdoor sneller worden opgespoord.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte dat vrijdag bekend. De landen kunnen daardoor gegevens opvragen van DNA-profielen en vingerafdrukken die zijn afgenomen van verdachten.

Ook DNA-profielen en vingerafdrukken die bij een misdrijf zijn aangetroffen zonder dat er een verdachte in beeld is, kunnen worden vergeleken. De landen krijgen toegang tot elkaars database.

De profielen zijn uitsluitend gekoppeld aan een registratienummer. De identiteit van de betrokken persoon is niet te herleiden. Persoonsgegevens moeten via een rechtshulpverzoek worden opgevraagd.

Kamervragen

VVD-kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert laat aan NU.nl weten dat haar partij kamervragen gaat stellen. Hennis-Plasschaert wil onder meer van de minister Opstelten weten waarop het idee is gebaseerd dat ernstige misdrijven door de uitwisseling sneller worden opgelost en hoe de persoonlijke levenssfeer van mensen wordt gewaarborgd.

De VVD wil verder weten of de Amerikaanse overheid de uitwisseling niet als eis stelt om, in het kader van het visa waiver programma, vrij naar de VS te blijven reizen.

Ook D66 zet vraagtekens bij het besluit. Volgens Kamerlid Gerard Schouw is het zeer twijfelachtig of Nederland dit zomaar op eigen houtje had mogen doen: ''Merkwaardig", zegt hij.

Schouw wijst op verdragen van Lissabon en Prüm, waaruit hij opmaakt dat dit soort afspraken alleen in Europees verband mag worden gemaakt en niet slechts bilateraal (tussen twee landen). ''Dan krijg je allemaal verschillende standaarden'', aldus het Kamerlid.

Volgens D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld is de overeenkomst met de VS tot stand gekomen na ''chantage'' van de Amerikanen. Ze dreigden dat Nederland anders zijn visumvrijstelling voor reizen naar de VS zou kwijtraken.

DNA-profielen

De landen sturen elkaar op dit moment al verzoeken om vergelijking van DNA-profielen en vingerafdrukken bij misdrijven, maar het 'matchen' gebeurt handmatig en de afhandeling duurt vaak lang. Wanneer er een match wordt aangetroffen, kan dit nu gaan leiden tot een (snellere) oplossing van een ernstig misdrijf.

Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin er in Nederland een misdrijf is gepleegd en er een vermoeden bestaat dat de onbekende verdachte ook in de Verenigde Staten actief is of was. Als het DNA of de vingerafdruk van deze verdachte ook aanwezig is in de Amerikaanse databank, leidt dit tot de identiteit van de verdachte.

De verdragslanden bepalen zelf welke vingerafdrukken en DNA-profielen in de Nederlandse databank worden opgenomen, aldus het ministerie. In Nederland gaat het om gegevens van feiten waarop een vrijheidsstraf van vier jaar of meer staat.