DEN HAAG – In het buitenland zorgt de politieke samenwerking tussen de VVD, het CDA en de PVV niet voor grote vraagtekens.

Dat zegt vice-premier Maxime Verhagen tegenover NU.nl. Hij zegt vrij recent een groot aantal buitenlandse collega's te hebben gesproken. Volgens Verhagen beoordelen zij hem op zijn daden.

“Ook in het buitenland hebben ze zich gerealiseerd dat dit een coalitie is die staat voor de rechtsstaat, rechten van minderheden en de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Ik moet zeggen dat dat goed uit te leggen is.”

Toen u nog minister van Buitenlandse Zaken was heeft u wel een paar keer moeten uitleggen hoe het zat met Wilders' anti-islamfilm Fitna. Met name Nederlandse bedrijven in het Midden-Oosten waren daar niet blij mee.

“Ook toen heb ik gezegd dat het een mening was van een individuele parlementariër en dat ik het daar absoluut niet mee eens was. En dat zeg ik nog steeds.

Maar het staat toch raar in het buitenland dat u nu uitgerekend met die individuele parlementariër samenwerkt.

“Ze realiseren zich heel goed dat er sprake is van een minderheidsregering waar hij geen deel van uitmaakt. Het is een vorm van politieke samenwerking, waarbij duidelijk is dat de Nederlandse regering geen beleid zal voeren dat leidt tot het beperken van beperken van de vrijheid van godsdienst of het beperken van de vrijheid van onderwijs.”

Vreest u voor de export als Wilders komt met Fitna 2?

“Als Fitna 2 komt en we zijn het er niet mee eens dan zullen we in net zulke bewoordingen als ten aanzien van Fitna 1 onze mening kenbaar maken.”

Zijn daar in de gedoogconstructie afspraken gemaakt?

“Wat de afspraak is, is dat als we het niet eens zijn met opvattingen van Wilders dat we die in klip en klare bewoordingen kunnen uiten. Het verschil van opvatting over de islam bijvoorbeeld, dat er toe heeft geleid dat we deze constructie hebben.”

Maar hebt u afspraken gemaakt over het uitbrengen van Fitna 2?

“We hebben vrijheid van meningsuiting. Ik heb ook de vorige keer gezegd dat bij Fitna opvattingen geuit werden die haaks stonden op de opvattingen van de Nederlandse regering. Als dat nu weer het geval is zal ik dat net zo duidelijk naar voren brengen.”

U vond Fitna destijds als minister van Buitenlandse Zaken onverantwoord.

“Dat is ook de reden waarom ik toen veel geïnvesteerd in het Midden-Oosten. Met ambassadeurs uit die landen gesproken. Dat zal nu weer nodig zijn indien opvattingen worden geuit waar wij het niet mee eens zijn.”

Heeft het gedoe rond de PVV deze week nog voor andere internationale reacties gezorgd.

“Ik vond dat premier Rutte op uitstekende wijze de opvatting van de Nederlandse regering naar voren heeft gebracht. Het kabinet spreekt met een mond dus ik sluit me daar volledig bij aan.”