DEN HAAG - De ten onrechte door Hogeschool InHolland verstrekte diploma's moeten ongeldig worden verklaard.

Dat stelt PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing. Donderdag zal ze dit voorstellen aan staatssecretaris Halbe Zijlstra (onderwijs), zo laat zij weten aan NU.nl.

Onderwijsinstelling InHolland in Haarlem raakte onlangs in opspraak toen bleek dat vele diploma's aan langstudeerders te makkelijk waren uitgedeeld.

"De kwaliteit van onderwijs en het niveau van de diploma's moet boven elke twijfel verheven zijn", stelt Jadnanansing.

Waarde

De onterecht afgegeven diploma's doen volgens haar afbreuk aan de waarde die er normaal gesproken aan de diploma's wordt gegeven.

Jadnanansing stelt voor dat de, door de ongeldigverklaring benadeelde studenten op kosten van InHolland alsnog een geldig diploma mogen halen.

Verder dringt ze er op aan dat de verantwoordelijke managers worden aangepakt. "Studenten moeten kunnen vertrouwen op een waardevol diploma. Nu worden er grapjes gemaakt over het hbo-diploma en dat vind ik voor de grote groep studenten die wel hard werkt dieptriest."

Prikkel

De financiële prikkel voor scholen om studenten te laten afstuderen zou de oorzaak zijn van het eenvoudig weggeven van de diploma's bij InHolland. De Onderwijsinspectie is momenteel bezig met een breder onderzoek naar 'diplomafraude' in het hoger onderwijs.

Bij een tussenreportage van de Onderwijsinspectie bleek onlangs dat sinds 2005 minstens 2180 studenten via afwijkende afstudeerprogramma's een diploma hebben behaald, onder wie 430 langstuderenden.

Van die laatste groep studeerden er 127 aan Hogeschool InHolland, die in het vervolgonderzoek dan ook bijzondere aandacht krijgt.

Onredelijk

Volgens de belangenbehartiger van studenten, ISO, is het door het lopende onderzoek onredelijk om nu al studenten hun diploma's af te pakken.

“De studenten zijn geen medeplichtige, maar slachtoffer. Pas als de feiten bewezen zijn is het ook voor de studenten beter als ze de kennis alsnog opdoen op de scholen”, stelt ISO-voorzitter Guy Hendricks.

“En de student mag niet weer de dupe worden dus de school moet voor het aanvullende onderwijs gaan betalen.”