MARUM - De raad van de gemeente Marum in de provincie Groningen wijst ondergrondse opslag van CO2 in het dorp Boerakker af.

De raad nam woensdagavond met algemene stemmen een motie aan waarin het plan om CO2 in de gemeente onder de grond te stoppen, wordt afgewezen ''wegens gebrek aan draagvlak bij de bevolking''.

Volgens de indieners van de motie is ondergrondse CO2-opslag zeer kostbaar, gaat het om onbewezen technologie en gaat het om opslag voor eeuwig, en is dat een te groot risico. B en W van Marum zullen het standpunt van de gemeenteraad overbrengen aan het Rijk.

Lokaal draagvlak

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft al eerder duidelijk gemaakt dat lokaal draagvlak niet het belangrijkste argument is in de discussie over ondergrondse opslag.

De afgelopen weken hebben steeds meer noordelijke gemeenteraden zich tegen de plannen voor CO2-opslag gekeerd. Ook de provincie Friesland is mordicus tegen. Drenthe twijfelt nog.

Provincie Groningen

Op woensdagavond werd bekend dat de provincie Groningen onder voorwaarden met het Rijk verder wil praten over CO2-opslag in het Noorden.

Zo zal het Rijk eerst een open maatschappelijke discussie moeten starten over het nut en de noodzaak van ondergrondse CO2-opslag in de noordelijke provincies.

Ook moet er een nieuw energieakkoord komen met het hele Noorden waarin concrete maatregelen staan voor meer duurzame energie.

Een en ander staat in een motie die woensdagavond door een meerderheid van Provinciale Staten van Groningen werd aangenomen.

Veel weerstand Barendrecht

Provinciale Staten van Groningen vergaderden woensdag over het onderwerp. Zij deden dit op verzoek van minister Maxime Verhagen, nadat er in Barendrecht veel weerstand tegen CO2-opslag bleek te zijn.

Volgens de motie zal de provincie pas een definitief besluit nemen als een dialoog met de bevolking is gevoerd. Ook moet er volgens de Staten van Groningen geen koppeling meer zijn tussen ondergrondse CO2-opslag en een nieuwe kerncentrale.

Drie plaatsen

Het vorige kabinet had drie plaatsen in het Noorden aangewezen voor ondergrondse CO2-opslag in lege aardgasvelden: Boerakker en Sebaldeburen in Groningen en Eleveld in Drenthe.

Verhagen heeft al eerder duidelijk gemaakt dat lokaal draagvlak niet het belangrijkste argument is in de discussie over ondergrondse opslag.

De afgelopen weken hebben steeds meer noordelijke gemeenteraden zich tegen de plannen voor CO2-opslag gekeerd. Ook de provincie Friesland is mordicus tegen. Drenthe twijfelt nog.